ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Για την ενοικίαση της οικίας απαιτούνται τουλάχιστον τρία βράδια παραμονής.

Για να είναι έγκυρη η κράτηση απαιτείται 25% προκαταβολή.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, η προκαταβολή επιστρέφεται  ολόκληρη μόνο εάν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης της κατοικίας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.  

Η εξόφληση του συνολικού ποσού ολοκληρώνεται 7 ημέρες πριν την συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης. Εάν αυτή δεν πραγματοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς να επιστραφεί η προκαταβολή.

Σε περίπτωση ζημιών του οικήματος ή του εξοπλισμού των δωματίων απαιτείται ανάλογη χρηματική αποζημίωση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η παραλαβή σας από τον αερολιμένα ή το λιμάνι της Μυτιλήνης και η μεταφορά σας στην οικία.